ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az adatok kezelésének módjáról

Az adatkezelő adatai:

A szolgáltató neve: …
A szolgáltató székhelye: ….
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: taltosdob@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzék száma: 
A szolgáltató adószáma: 
A szolgáltató telefonszáma: 
A tárhely szolgáltató neve: Websupport Magarország Kft.
A tárhely szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
A tárhely szolgáltató weboldala: https://websupport.hu

A ….. a taltosdob.hu honlapon történő tevékenysége során a honlapra látogatók személyiségi jogait tiszteletben tartja, az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezi.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja, illetve jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

  • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
  • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a ….. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A taltosdob.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Cookie Policy
….. – tájékoztatója a cookie-k (sütik) használatáról és az adatok kezelésének módjáról.

…… – által üzemeltetett weboldalakra való belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről. Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ.

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük az oldalunkon való regisztrációt.

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, mint például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait! Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti.

Itt tudsz üzenetet küldeni nekünk

7 + 8 =